Sidang Pengarang Akhbar Harian MetroDatuk Yushaimi Maulud Yahaya

Ketua Pengarang NSTP


Tuan Mohd Asri Tuan Hussein

Pengarang Eksekutif Harian Metro
asri_hussein@mediaprima.com.my


Noor Sham Md Salleh

Pengarang Bersekutu (Hal Ehwal Semasa)
noorsham@mediaprima.com.my


Yusri Abdul Malek

Pengarang Berita Kanan (Hal Ehwal Semasa)
husain@mediaprima.com.my


Husain Jahit

Pengarang Bersekutu (Digital/Rencana)
husain@mediaprima.com.my


Muhamad Safar Ahmad

Pengarang Berita Kanan (Digital/Rencana)
safar@mediaprima.com.my


Sufian Thauri Muhammad

Pengarang Berita
sufianthauri@mediaprima.com.my


Norlaila Hamima Jamaluddin

Pengarang Berita
laila@mediaprima.com.my


Ahmad Riadz Mohd Radzi

Pengarang Hiburan
riadz@mediaprima.com.my


Aimie Pardas

Pengarang Digital
aimiepardas@mediaprima.com.my


Munir Ana'am Zuljadan

Pengarang Multimedia
munir@mediaprima.com.my


Ahmad Lokman Mansor

Pengarang Bisnes
lokman.mansor@mediaprima.com.my


Mohd Radzi Wahab

Pengarang Sukan
mradziw@mediaprima.com.my